دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

كتابخانه ديجيتال دانشگاه ازاد اسلامي از طريق لينك مستقيم ناشران در دسترس مي باشد. اين كتابخانه فعلا  از طريق كتابخانه هاي  دانشگاه در اختيار كاربران قرار مي گيرد.


اطلاعات فردی مسئول كتابخانه ديجيتال

 

استان محل خدمت:

فارس

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

سميه اسد منش

محل خدمت در دانشگاه:

كتابخانه مركزي

پست سازمانی:

كارشناس كتابخانه ديجيتال

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

s-asadmanesh@yahoo.com