دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 فهرست نويسي منابع فارسي

در اين قسمت كليه امور فني مربوط به منابع فارسي از مراحل آماده سازي اوليه تا آماده سازي ثانويه انجام و سپس به مخزن كتابخانه هاي دانشگاه انتقال داده مي شود.

اطلاعات فردی مسئول فهرست نويسي منابع فارسي

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

بدرالسادات خاشعي

محل خدمت در دانشگاه:

دانشکده هنر و معماري

پست سازمانی:

كارشناس كتابخانه (تجربي )

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

b.khashaee@yahoo.com

 

 

 
 
       

 

 

شرح وظايف

1-      آماده سازي اوليه منابع (مهر و ثبت )

2-      جستجوي اطلاعات كتابشناختي منابع در پايگاه هاي اطلاعاتي

3-      دانلود و ورود اطلاعات كتابشناختي منابع در نرم افزار كتابخانه اي

4-      آماده سازي ثانويه(الصاق برچسب باركد، جيب ، تگ حفاظتي، شماره راهنما و..)

5-      آماده سازي و ارسال كتاب ها به دانشكده مربوطه