دانشگاه آزاد اسلامی شیراز فهرست نويسي منابع لاتين

در اين قسمت كليه امور فني مربوط به منابع لاتين از مراحل آماده سازي اوليه تا آماده سازي ثانويه انجام و سپس به مخزن كتابخانه هاي دانشگاه انتقال داده مي شود.

اطلاعات فردی مسئول فهرست نويسي منابع لاتين

استان محل خدمت:

فارس

محل الصاق عکس پرسنلی

نام واحد دانشگاهی:

شیراز

نام و  نام خانوادگی:

مهرنوش مهرجهانيان

محل خدمت در دانشگاه:

كتابخانه مركزي

پست سازمانی:

كارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

تلفن تماس:

36412715-  36412718

پست الکترونیک:

 

 

شرح وظايف

1-      آماده سازي اوليه منابع (مهر و ثبت )

2-      جستجوي اطلاعات كتابشناختي منابع در پايگاه هاي اطلاعاتي

3-      دانلود و ورود اطلاعات كتابشناختي منابع در نرم افزار كتابخانه اي

4-      آماده سازي ثانويه(الصاق برچسب باركد، جيب ، تگ حفاظتي، شماره راهنما و..)

5-      آماده سازي و ارسال كتاب ها به دانشكده مربوطه