دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز از بدو تاسيس دانشگاه راه اندازي گرديده است. 
در حال حاضر دانشگاه داراي يك باب كتابخانه مركزي و شش باب كتابخانه دانشكده اي و كتابخانه ديجيتال مي باشد.
در حال حاضر كتابخانه هاي دانشگاه داراي بيش از 140000جلد كتاب فارسي و 38000جلد كتاب لاتين مي باشد.