دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
  مدیر دفتر ارتباط با صنعت
  شورای مشورتی کارآفرینی
  عملکرد سه ماهه
  تماس با ما دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

آدرس :

شیراز - کیلومتر 5 جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ساختمان مدیریت- حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه -  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - اتاق 104

کدپستی : 74731-71987

فاکس : 07136410059   

شماره تماس: 07136191235

رایانامه:             uiro@iaushiraz.ac.ir