دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
  مدیر دفتر ارتباط با صنعت
  شورای مشورتی کارآفرینی
  عملکرد سه ماهه
  تماس با ما
 

شورای مشورتی کارآفرینی، بازوی بسیار مهم برنامه ریزی برای عملکرد دفتر ارتباط با صنعت می باشد.
     این شورا متشکل از خبرگان دانشگاهی و صنعتی است که به صورت اعضای ثابت و مدعو در برنامه ریزی های کلان و جزئی همکاری می کنند.

در همین راستا از تمامی اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو، فارغ التحصیلان شاغل به کار در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی که علاقه مند به همکاری در این غالب هستند، دعوت می شود تا دفتر ارتباط با صنعت و جامعه را در جریان قرار دهند.