دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
  مدیر دفتر ارتباط با صنعت
  شورای مشورتی کارآفرینی
  عملکرد سه ماهه
  تماس با ما


 مدیر دفتر دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

نام و نام خانوادگی: محمّدصادق تولّلی

آدرس :

شیراز - کیلومتر 5 جاده صدرا - پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – ساختمان مدیریت- حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه -  دفتر ارتباط با صنعت و جامعه - اتاق 104

کدپستی : 74731-71987                          فاکس : 07136410059    شماره تماس: 07136191235

پست الکترونیک دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت:                                uiro@iaushiraz.ac.ir

 مرتبه علمی، دانشکده و گروه محل کار:

استادیار بخش مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی شیمی و مواد – بخش مهندسی شیمی – اتاق 326

پست الکترونیک:                                                                                  tavallali@iaushiraz.ac.ir  ,   

تحصیلات:

×        1387 – 1393:  سنگاپور ، National University of Singapore (NUS)

        (بخش مهندسی شیمی و بیو مولکولار) دکترای مهندسی شیمی ، بهینه سازی فرآیند

رتبه بندی جهانی: (پنجم در سال 2015)

پایان نامه:

Decision Support For Optimal Well Placement, Infrastructure Installation and Production Planning In Oil Fields

 

×        1383 – 1387: ایران، دانشگاه شیراز

        (بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز- دانشکده مهندسی - دانشگاه شیراز) ، مهندسی شیمی

جوایز و افتخارات

1.     دومین پوستر برتر در یازدهمین سمپزیوم بین المللی  Process Systems Engineering (PSE-2012) (سنگاپور 2012)

2.     نماینده بخش مهندسی شیمی و بیو مولکولار دانشگاه ملی سنگاپور در نشست (Panel Discussion) دانشمندان جوان ژاپن و سنگاپور - سنگاپور 2011

3.     جایزه بورس مسافرتی از سوی انجمن بین المللی زمین شناسان و مهندسان اروپا (EAGE) برای شرکت در 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 (اتریش 2011)

4.     دو جایزه پژوهشی مربوط به Maritime Industry Attachment Program دولت سنگاپور برای رهبری پروژه های کارشناسی دانشجویان بخش مهندسی شیمی و بیومولکولار دانشگاه ملی سنگاپور

(Semester 1 of 2010-2011 and semester 1 of 2011-2012)

5.     تدریس یار نمونه، از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش مهندسی شیمی و بیومولکولار دانشگاه ملی سنگاپور (Semester 1 of 2009-2010 and semester 1 of 2011-2012)

6.     یکی از ده مدرس برتر (بر اساس نظر سنجی از دانشجویان)، موسسه زبان انگلیسی نوید (1393- شیراز)

7.     بورس تحصیلی سینگا (Singapore International Graduate Award - SINGA)– (تابستان 1387)

8.     دانشجوی نمونه دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 87-1386

1.     مقاله برتر هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386 در زمینه های: (1)ساخت وسایل آزمایشگاهی، (2) پدیده های انتقال

9.     ارائه ماشین آزمایشگاهی ساخته شده توسط گروه بین رشته ای نوند در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:

2.     مدیر دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (از آبان 94)

3.     دبیر دانشجویی یازدهمین سمپزیوم بین المللی Process Systems Engineering (PSE-2012) (سنگاپور 2012)

4.     همکاری در برگزاری پنجمین سمپزیوم بین المللی طراحی، عملیات و کنترل فرآیندهای شیمیایی، سنگاپور 2010

5.     دبیر اجرایی همایش بین المللی دانشجویی مهندسی شیمی و بیومولکولار، ChemBiotech’09-10، دانشگاه ملی سنگاپور، سنگاپور 2010

6.     دبیر دانشجویی هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه شیراز- مهرماه 1386

7.     نماینده دانشجویان در انجمن علمی دانشجویان بخش مهندسی شیمی (84-1383 ) و معرفی بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز در روز معرفی دانشگاه (تابستان84 ،85 و1386)

8.     مدیر مسئول نشریه دانش آموزی باران (نشریه گروه دانش آموزی و علمی- تحقیقاتی باران، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)-  (1381 تا 1384)

همکاری های صنعتی:

1.     همکاری با قسمت بازرسی فنی ارشد شرکت ملی گاز برای شناسایی موضوعات پژوهشی صنعتی و تقویت روابط صنعت و دانشگاه، شیراز (از مرداد 1394)

2.     نماینده تام الاختیار دانشگاه آزاد شیراز در کنسرسیوم شرکت ملی نفتی و دانشگاه آزاد (از دی ماه 93 تا شهریور 94)

3.     رابط دانشگاه ملی سنگاپور و شرکت بین المللی Schlumberger ، در مسابقه OCEAN  جهت طراحی قسمت های مکمل نرم افزار PETREL ، سنگاپور 2013

4.     دریافت توافق نامه از شرکت بین المللی Schlumberger ، جهت اهدا نسخه دانشگاهی نرم افزار ECLIPSE، با ارزش تجاری 1/1 میلیون دلار، برای انجام رساله دکترا و پژوهش های مرتبط – سنگاپور 2009

5.     هماهنگی سخنرانی های صنعتی توسط شرکت RPS Energy Limited Ltd ، در دانشگاه ملی سنگاپور – 2009

6.     همکاری در ساخت فیزیکی "Hydrate Loop" مربوط به قرارداد منعقد بین دانشگاه شیراز و تحقیق و توسعه نفت ملی تهران

 

عضویت در انجمن ها، گروه ها و مراکز تحقیقاتی:

1.     موسسه مهندسی شیمی آمریکا (AICHE) - 2012

2.     انجمن بین المللی مهندسی نفت (SPE) – 2006 تا 2013

3.     انجمن علمی دانشجویان بخش مهندسی شیمی و بیومولکولار دانشگاه ملی سنگاپور (2009- 2010)

4.     مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت، دانشگاه شیراز (1386)

5.     انجمن علمی دانشجویان بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز (از سال 1383 تا  1386 )

6.     گروه دانشجویی نوند (سازنده ماشین آزمایشگاه جهت مسابقات کمیکار) دانشگاه شیراز (از سال 1384 تا  1386 )

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه:

ü        مدیریت یکپارچه و بهینه مخازن و میادین نفتی

ü        برنامه ریزی بهینه گسترش زیرساخت های میادین نفتی

ü        تحقیق در عملیات

ü        طراحی الگوریتم های بهینه سازی برای کاربرد در مسایل شامل تصمیم گیرهای گسسته در سیستم های غیرخطی و دینامیک

ü        بهینه سازی سیستم های با ابعاد بسیار بزرگ

ü        بررسی واحدهای اندازه گیری حجمی

ü        Process System Engineering (PSE)

مقالات

×            ژورنال ها

  1. Tavallali, Karimi IA (2015). Integrated Oil Field Management – from Well Placement and Planning to Production Scheduling. Submitted to Industrial & Engineering Chemistry Research Under Review
  2. Tavallali, Karimi IA, Baxendale, Halim and Teo (2014). Well and Infrastructure Placement, Allocation and Production Planning in Multi-Reservoir Oil Fields With Surface Facility Networks. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53 (27), pp 11033–11049
  3. Tavallali, Karimi IA, Teo, Baxendale and Ayatollahi (2013). Optimal Producer Well Placement and Production Planning in an Oil Reservoir. Computers & Chemical Engineering 55: 109-125.
  4. Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2015) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, European Journal of Operational Research, Volume 244, Issue 2: pp 648-661,

×            مقالات ارایه شده در همایش ها (به زبان انگلیسی)

1.  Bordbar, Rastgoo, Askarzadeh, and Tavallali (2015), Prediction of Residential Natural Gas Consumption Using Artificial Neural Network, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015). Shiraz, Iran, 26-28 December, 2015

2.  Tavallali, Bakhtazma, Meymandpour, Hamed, Sadeghi, and Karimi (2015), A Drilling Scheduling Toolbox for Oil and Gas Reservoirs, Computer Aided Chemical Engineering, Volume 37, 2015, Pages 2453-2458, Proceedings of 12th PSE/ 25th ESCAPE, Copenhagen, Denmark

3.  Tavallali and Karimi IA (2014). Integrated Oil Field Management through Optimal Placement and Scheduling of Drilling and Infrastructural Installations and Activities. 2014 AICHE Annual Meeting, Atlanta, GA – USA

4.  Tavallali, and Karimi IA (2014), Perspectives on the Design and Planning of Oil Field Infrastructure, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2014, Volume 34, Pages 163-172,  Proceedings of 8th International Conference on Foundations of  Computer-Aided Process Design – FOCAPD 2014, Washington, USA

5.  Etemadnia, Goetz, Canning, and Tavallali (2014) Optimal Wholesale Facilities Location within the Fruit and Vegetables Supply Chain With Bimodal Transportation Options: An LP-MIP Heuristic Approach, 93rd Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, USA

6.  Afshang, Tavallali, Shwe, and Chong (2014), IEEE/CIC International Conference on Communication in China, October  2014, China

7.  Tavallali, Halim, Karimi IA and Teo (2013). Producer Well Placement for Integrated Multi-Reservoir Oil Fields. 2013 AICHE Annual Meeting. San Francisco, CA - USA.

8.  Tavallali, Karimi IA and Teo (2012). Optimal Planning of Drilling and Production in Oil Reservoirs. 2012 AICHE Annual Meeting. Pittsburgh - USA.

9.  Leow, Tavallali, Karimi IA, and Teo (2012), Simultaneous Optimal Placement of Injector and Producer Wells Using Mathematical Programming, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 1482-1486. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.

10.  Toh, Tavallali, Leow, and Karimi IA (2012), A Comparison Study of Adjoint-Based Gradient Search Technique and Mathematical Programming for Optimal Well-Placement, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier. p. 665-669. Proceedings of 11th International Symposium on Process Systems Engineering, 15-19 July 2012, Singapore.

11.  Tavallali, Ee, Birgersson, and Karimi IA (2012) Optimization of a Direct Methanol Fuel Cell with 2D Approximate Analytical Solutions and Pattern Search Algorithm, 14th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE)– Feb 2012 Singapore

12.  Tavallali, Karimi IA and Teo (2011). Dynamic Optimal Well Placement in Oil Reservoirs. 2011 AICHE Annual Meeting. Minneapolis, USA.

13.  Tavallali and Karimi IA (2011). Optimal well placement using dynamic mathematical programming. 73rd European Association of Geoscientists and Engineers Conference and Exhibition 2011 - Incorporating SPE EUROPEC 2011, Austria - Vienna.

14.  Miao, Tavallali, and Karimi IA (2011), Kriging Shortcut Model – A Tool for Faster Decisions by Subsurface Engineers, International Maritime-Port Technology and Development Conference 2011 – Singapore

15.  Tavallali, Allahrabbi, Ranjbar Sahraei, Zare’ Derisi, Zargarzadeh, Sarafzadeh, Karimi Estahabanati, Akhond, and Karimi Gh (2008), Performance Analysis of an Aluminum-Cupper Battery for Low Power Applications –An Experimental Study-, 5th International Chemical Engineering Congress –ICHEC 2008- Kish Island Jan. 2008

16.  Ranjbaran, Tavallali, Karimi Gh and Ayatollahi (2007), Numerical Simulation of Heat Transfer In Porous Media, 7NCCES– Shiraz October 2007

17.  Ghasemi, Tavallali, and Ayatollahi (2006), Pressure Optimization in Set of Separators to Increase the Oil Production,  5th National Student Conference of Oil Engineering Students- Isfahan 2006

×            مقالات ارایه شده در همایش ها (به زبان فارسی)

1.     ساخت دستگاهي براي تشخيص غلظت مواد (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) نرجس اله ربي، محمد صادق تولّلي، بيژن رنجبرصحرائي، الناز زارع دريسي، ليلا زرگرزاده، پگاه صراف زاده، محمود رضا كريمي اصطهباناتي،  مرتضي آخوند، غلامرضا كريمي

2.       بررسي تأثير دما بر عملكرد الكتروشيميايي باتري آلومينيوم- مس مورد استفاده در كاربردهاي كم توان - بررسي آزمايشگاهي-  (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386)  نرجس اله ربي، محمد صادق تولّلي، بيژن رنجبرصحرائي، الناز زارع دريسي، ليلا زرگرزاده، پگاه صراف زاده، محمود رضا كريمي اصطهباناتي،  مرتضي آخوند، غلامرضا كريمي

3.       طراحي و ساخت يك ماشين آزمايشگاهي و بررسي اثر وزن برعملكرد آن - بررسي آزمايشگاهي -(هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) نرجس اله ربي، محمد صادق تولّلي، بيژن رنجبرصحرائي، الناز زارع دريسي، ليلا زرگرزاده، پگاه صراف زاده، محمود رضا كريمي اصطهباناتي،  مرتضي آخوند، غلامرضا كريمي

4.       شبيه سازي تخلخل در محيط هاي متخلخل در يك مكعب پر شونده با استوانه و كره (هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی مهرماه 1386) مرضيه السادات شكراللهي، ليلا زرگرزاده، مهسا خيراللهي وش، محمد صادق تولّلي، سيد شهاب الدين آيت اللهي

سوابق تدریس

×            دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (از پاییز 1392)

دوره کارشناسی: انتقال جرم، موازنه جرم و انرژی، مکانیک سیالات 1، فرآیند های گاز، سینتیک و طراحی رآکتور، کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

دوره کارشناسی ارشد: ریاضیات پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته، انتقال حرارت پیشرفته، زبان تخصصی

 

×            دانشگاه ملی سنگاپور NUS (تدریس یار، 2009-2012)

Process Design and Safety (HYSYS section)

×            دانشگاه شیراز (تدریس یار 1384 و 1385)

دوره کارشناسی: مقدمه ای بر مهندسی مخازن، موازنه جرم و انرژی، کارگاه نرم افزار مهندسی، مقدمات برنامه نویسی کامپیوتر

 

×            گروه آموزشی نوید (87-1383 و 1392 تا مهرماه 1394)


کارگاه های آموزشی

×        به عنوان مدرس

1.     آموزش مقدماتی نرم افزار بهینه سازی GAMS  به صورت آنلاین، دانشگاه ملی سنگاپور، اکتبر و سپتامبر 2014

2.     آموزش نرم افزار ENDNOTE، دانشگاه شیراز (بهار 93)، و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (پاییز 93)

 

×        به عنوان شرکت کننده

1.     روش های ازدیاد برداشت نفت، انجمن بین المللی مهندسی نفت، کوالالامپور ، دسامبر 2012

2.     آشنایی با نرم افزار COMSOL ، سنگاپور، مارچ 2010

3.     Scaling Analysis in Modeling Transport and Reaction Processes، مدرس: پروفسور ویلیام کرنتز (دانشگاه کلورادو آمریکا)، دانشگاه ملی سنگاپور، فوریه 2010

4.     کارگاه سه روزه آشنایی با نرم افزار ProMax توسط گروه Bryan Research & Engineering, INC ، سنگاپور ، اکتبر 2009

5.     آموزش ارزیابی ریسک ، دانشگاه ملی سنگاپور، 2009

6.     آموزش ایمنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه ملی سنگاپور، 2009

7.     آموزش روش تدریس (Task Based Learning Teaching (TBLT)) – تابستان 1384

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی[1]

1.        شبیه سازی و مطالعه آزمایشگاهی اثر دما و فشار محیط بر عملکرد کنتورهای گاز خانگی (سید عباس حسینی خصال)

2.        مدل سازی و طراحی بهینه شبکه دیسپچینگ گاز و مکان یابی تاسیسات ذخیره سازی گازی به وسیله نرم افزار گمز (زینب فیروزی)

3.        ارائه یک مدل و الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته برای زمانبندی خط لوله چند محصوله با یک منبع و چندین پایانه ی انتهایی  (زینب امیری قرقانی)[1] موضوعاتی که از پروپوزال آن ها دفاع شده است.