دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دوره دکتری تخصصی پژوهش محور، یکی از برترین ابزار ها جهت همگرایی صنعت ، جامعه و دانشگاه می باشد، چرا که هدف این دوره رفع نیازهای کشور از طریق پژوهش است. به حتم متخصصان شاغل در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، و خدماتی اشراف ژرفی بر مشکلات مختلف صنعتی دارند، و با همیاری استادان دانشگاه و طی مسیر دوره دکترای تخصصی پژوهش محور می تو.ان گام های بزرگی برای رفع این مشکلات برداشت. به همین مناسبت اطلاعات کلی از این دوره در این جا ارائه می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه فرمایید:

معرفی

دوره دکتری تخصصی پژوهش محور، بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی پژوهشی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی که با نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در زمینه های مختلف علوم و فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مزرهای دانش نو موثر باشند.

اعتبار مدرک

مدرک دکتری تخصصی پژوهش محور مانند مدرک دکتری تخصصی آموزشی پژوهشی معتبر است و دانش آموختگان در این دوره از مزایای استخدامی مترتب بر آن ( از جمله عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت سایر مقررات) بهره مند خواهند شد.

شرایط استادان راهنما

داوطلبان حائز شرایط لازم است توسط استاد راهنمای اصلی که باید عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و حداقل استادیار با سابقه داشتن دانشجوی دکتری باشد و نیز دارای طرح برون دانشگاهی مصوب یا طرح تحقیقاتی مورد حمایت دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی با تامین اعتبار حداقل نیمی از هزینه کل دوره باشد، به معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه معرفی شوند. داوطلبان مذکور می توانند برای ترم اول یا ترم دوم هر سال تحصیلی به معاونت مذکور توسط استادان واجد شرایط فوق الذکر معرفی شوند.

تعداد واحدهای درسی

مجموع واحدهای دوره دکتری تخصصی پژوهش محور در برنامه درسی مصوب هر رشته 36 واحد شامل 28 تا 33 واحد مربوط به طرح پژوهشی و 3 تا 8 واحد باقی مانده مربوط به واحدهای درسی آموزشی مورد نیاز است که بنا به نظر استاد یا استادان راهنما، دانشجو موظف به گذراندن آن (ترجیحاً در نیمسال اول تحصیل خود) خواهد بود.