دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، واحد جامع مرکز استان، و عضو سازمان آزمایشگاه های همکارآزاد (ساها) است. این همکاری، دانشگاه را در شبکه ای از امکانات متنوع آزمایشگاهی قرار داده است. همچنین بهره مندی از هیات علمی مجرب و بیش از 7500 دانشجوی تسهیلات تکمیلی موقعیت دیگری را ایجاد در جایگاه خاصی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مهم جغرافیایی این دانشگاه، علاوه بر استادان با تجربه، جمع کثیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن، از متخصصین جوان و خبره صنایع و ارگان های مختلف هستند. این چنین ساختاری، دانشگاه آزاد شیراز را آماده همکاری های مختلف با صنایع درون استانی و کشوری می کند. 

کتابچه معرفی توانمندی های پژوهشی ، آموزشی و اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز