دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه پژوهشي ميان مدت (3-5 ساله) اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی شیراز1395-7-26

همکاران گرامی

با سلام

با توجه به مفاد آیین نامه طرح های پژوهشی شماره 31304/70 مورخ 19/5/94. لازم به ذکر است همکارانی که طبق آیین نامه فوق می توانند طرح پژوهشی ارائه نمایند لازم است پیش از ارائه پروپوزال طرح، برنامه 3-5 ساله خود را ارائه و مصوب نمایند و سپس براساس این برنامه پروپوزال خود را ارائه کنند.

لازم به ذکر است که آیین نامه مذکور از طریق سایت دانشگاه به نشانی http://research.iaushiraz.ac.ir/fa/form2/bakhshname/1.html

قابل دریافت است.