دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

همکاران گرامی و استادان ارجمند1395-5-5

همکاران گرامی و استادان ارجمند

با سلام

احتراماً به آگاهی می رساند طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه و دبیرخانه هیات امنای استان، با عنایت به بخشنامه شماره 27263/70 مورخ 14/4/95 شیوه نامه اجرائی اعطای پژوهانه سال 95 (فایل پیوست)، از کلیه اعضای هیات علمی متقاضی دریافت پژوهانه سال 95 درخواست می شود نسبت به تکمیل فرم پیوست و ارسال کلیه مستندات مربوطه روی CD حداکثر تا تاریخ 22 مرداد 1395 اقدام نمایند. خواهشمند است پیش از تکمیل فرم و ارسال مدارک بخشنامه مربوطه و جداول آن به طور کامل مطالعه گردد. ضمنا مستندات 3 سال قبل شامل 92 تا 94 برای استادانی که تاکنون پژوهانه دریافت ننموده اند مد نظر قرار گیرد. در مورد استادانی که پژوهانه سال 94 را دریافت نموده اند صرفا فعالیت های پژوهشی سال 94 ملاک می باشد.

با تشکر فراوان

حسامی

-روسای محترم دانشکده ها توجه داشته باشند که لیست ایمیل تمامی استادان دانشگاه در اختیار نبوده است، لذا لازم است اطلاع رسانی کامل در دانشکده ها صورت پذیرد.