دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVID
1395-6-23
دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVID
فراخوان کمک هزینه سفر اساتید برای ارائه مقاله در کنگره های بین المللی منتخب
1395-5-5
فراخوان کمک هزینه سفر اساتید برای ارائه مقاله در کنگره های بین المللی منتخب
همکاران گرامی و استادان ارجمند
1395-5-5
شیوه نامه اجرائی اعطای پژوهانه سال 95
آيين نامه اجرايي جشنواره جوان خوارزمي
1395-4-19
شیوه نامه حمایت از برگزیدگان هنری و ادبی بنیاد ملی نخبگان
1395-4-9
تسهیلات نظام وظیفه بنیاد نخبگان برای دانشجویان دکترا
1395-4-9
قابل توجه دانشجویان و اساتید
1395-4-8
جهت ثبت نام در جشنواره خوارزمی
تسهیلات مرکز پژوهش های آستان شاهچراغ(ع)
1395-3-10
تفاهم نامه منعقده با مرکز پژوهش های آستان قدس احمدی و محمدی (ع)، شاهچراغ
دعوت جهت شرکت در سمینار
1395-2-27
دعوت جهت شرکت در سمینار
فراخوان موضوع پژوهشی
1395-2-5
فراخوان موضوع پژوهشی
تست
1384-12-20