دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
اولویت پژوهشی شرکت آب و فاضلاب شیراز سال 1395
1395-8-10
اولویت پژوهشی شرکت آب و فاضلاب شیراز سال 1395
آغاز فرآیند انتخاب اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1395
1395-8-2
دریافت كليه مدارك و مستندات مربوط به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي جهت انتخاب اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سال 1395
برنامه پژوهشي ميان مدت (3-5 ساله) اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1395-7-26
به پیوست فرمت نگارش برنامه پژوهشی 3-5 ساله
دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVID
1395-6-23
دسترسی به پایگاه اطلاعات علمیOVID
فراخوان کمک هزینه سفر اساتید برای ارائه مقاله در کنگره های بین المللی منتخب
1395-5-5
فراخوان کمک هزینه سفر اساتید برای ارائه مقاله در کنگره های بین المللی منتخب
همکاران گرامی و استادان ارجمند
1395-5-5
شیوه نامه اجرائی اعطای پژوهانه سال 95
آيين نامه اجرايي جشنواره جوان خوارزمي
1395-4-19
شیوه نامه حمایت از برگزیدگان هنری و ادبی بنیاد ملی نخبگان
1395-4-9
تسهیلات نظام وظیفه بنیاد نخبگان برای دانشجویان دکترا
1395-4-9
قابل توجه دانشجویان و اساتید
1395-4-8
جهت ثبت نام در جشنواره خوارزمی
تست
1384-12-20