دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


 

 

آیین نامه ی دوره ی دکتری  پژوهش محور

دریافت فایل

پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور

دریافت فایل

قرارداد با دکترای پژوهش محور

دریافت فایل

متمم بخشنامه 64176

دریافت فایل