دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

استادان ارجمند و دانشجویان گرامی جهت اعتبار سنجی مقالات باید هر سه فهرست مجلات نامعتبر و جعلی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم و وزارت بهداشت بررسی شود.

آخرین فهرست ها به محض انتشار در سایت قرار داده می شوند


فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت منتهی به 20 آذر 95

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی خارجی وزارت علوم- آذر 95

فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-دی 95

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی-اردیبهشت 94

نامه ابلاغ سياهه نشريات نامعتبر و جعلي

 

 

 

فهرست نشريات نامعتبر  خارجي- شهریور1394

 

 

نشریات نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی منتهی به دی 94

 

 

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی

بخشنامه فهرست نشریات غیر معتبر- اردیبهشت ماه 94