دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

ردیف

نام دستگاه

1

اورهد

2

ویدئو پروژکشن

3

ویدیو ضبط و پخش cd

4

پروژکتورهای نمایشی

5

دوربین عکاسی

6

باندهای ثابت و متحرک

7

تجهیزات مورد نیاز