دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

دوربین فیلمبرداری

2

پروژکتورهای نمایشی

3

ویدیو ضبط و پخش cd

4

ویدئوپروژکشن

5

میز گریم

6

کامپیوتر