دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

اسلاید

2

میز گریم

3

دوربین فیلمبرداری

4

پروژکتور

5

تجهیزات مورد نیاز