دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

کلیه سازهای تخصصی : پیانو

2

 

گیتار

 

3

سه تار

4

 

سنتور

 

5

تار

6

 

تار باس

 

7

قیچک

8

 

رباب

9

 

کنترباس

 

10

تنبک