دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

1

اگراندیسور رنگی

 

2

اگراندیسور سیاه و سفید

 

3

تایمر اگراندیسور دیجیتال

4

 

تایمر زنگدار تاریک خانه

5

 

سه پایه دوربین عکاسی

 

6

میز کار