دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
نانو ساختار و لایه نشانی بخار شیمیایی
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
 

پردیس دانشگاه آزاد واحد شیراز

lab@iaushiraz.ac.ir

تلفن تماس: 07136410044