دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
نانو ساختار و لایه نشانی بخار شیمیایی
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

لایه نشانی بخار شیمیایی CVD

2

کوره تحت اتمسفر

 

3

اسپکتروسکوپی امپدانس

4

آلتراسونیک

5

ترازو دیجتیال

6

دستگاه تقطیر مولکولی

7

اسیلوسکوپ دیجیتال4 کاناله حافظه دار