دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

هیتر

2

فایل کشویی

3

دستگاه برش

4

دستگاه ساب

5

میکروسکوپ پلاریزان

6

انواع مواد و ابزار لازم

7

دستگاه پالیش دو قلو