دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

الکترومنتل

3

 

mixer

3

حمام  بخار

 

4

پلاریمتر

 

5

 

سانتریفیوژ

6

 

الکترومیتر منتل

7

 

ست تقطیر

8

 

ست رفلاکس

9

 

ترازو دیجتیال

10

 

هود آزمایشگاهی

11

 

ماسک ضد گاز