دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

هود آزمایشگاهی

2

حمام  بخار

 

3

الکترومیتر منتل

4

ماسک ضد گاز

5

ترازو دیجتیال

6

ست رفلاکس

7

mixer