دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

ا ستریوبینی کو لر

2

میکروسکوپ

3

آون

4

اسلاید پروژکتور

5

اورهد

6

ویژولایزر

7

ژرمیناتور

8

استربو بیناکولاردوربین دار

9

موتور برق

10

ترازو دو کفه ای