دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

میز نقشه کشی

2

دوربین نقشه برداری نیو

3

دوربین نقشه برداری تئودولیت

4

دوربین نقشه برداری توتال استیشن

5

استریوسکوپ جیبی

6

استریوسکوپ جیبی،کیفی و رومیزی

7

شیب سنج

8

ژالون

9

شاخص

10

 شاخص وتراز شاخص

11

دستگاه GPS

12

گونیای منشوری

13

پایه دوربین