دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

شیب سنج

3

 

اتو کلاو

3

استریسکوپ آینه دار

4

استریسکوپ آینه دار

5

 

انکوباتور یخچال دار

6

 

کروی متر دیجیتال

7

 

کروی متر دیجیتال

8

 

پلانیمتر

9

GPS

10

 

یخچال

11

 

استابلایزر