دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

کنسول اصلی

3

 

ضبط صوت

3

یونیت آزمایشگاهی

4

هدفون آزمایشگاهی

5

 

کابین مخصوص لابراتور

6

 

تلویزیون

7

 

ویدئو