دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

ردیف

 

نام دستگاه

1

کولیس معمولی و دیجیتال

2

کولیس عقربه ای

3

کولیس عمق سنج

4

کولیس پایه دار

5

میکرومتر ورنیه دار

6

میکرومتر دیجیتال

7

میکرومتر کنتوردار

8

میکرومتر عقربه ای

9

میکرومتر عمق سنج

10

ساعت اندیکاتور

11

ضخامت سنج انبری

12

دستگاه سنتر به سنتر

13

انواع شابلون

14

انواع پرگار

15

انواع خط کش