دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
ریزپردازنده و مدارمنطقی-مدارالکتریکی
  نام تجهیزات
  افراد
  دستور کار آزمایشگاه
  برنامه هفتگی
  تماس با ما
 


 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

اسیلوسکوپ

2

منبع تغذیه dc

3

میکروپروسسور

4

سیگنال ژنراتور

 

5

مولتی متردستی

6

قطعات ا لکترونیکی

7

دستگاه plc