دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 

ست آموزشی هیدرولیک

2

 

ست آموزشی پنوماتیک

3

کمپرسور باد

 

4

میز پنوماتیک

 

5

 

میز هیدرولیکی