دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

 

نام دستگاه

1

 اتو کلاو

2

دستگاه آون

3

انکوباتور

4

یخچال فریزر

5

انواع بالن ژوژه

6

ترازوی دیجیتال با دقت بالا

7

انواع سمپلرها

8

انواع ارلن

9

ظروف مخصوص کشت

10

PH متر

11

هیتر استریرر

12

هیتر برقی

13

میکروسکوپ

14

میز وسکو بندی