دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

اولین دوره همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شیراز و کازرون
    اولین دوره همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شیراز و کازرون
    1394-7-8
    ادامه ...

مهم: بخشنامه مقالات کم اعتبار
    مهم: بخشنامه مقالات کم اعتبار
    1394-7-8
    ادامه ...

بررسی ISI بودن یک مجله
   بررسی ISI بودن یک مجله
    1394-6-30
    ادامه ...

نکات در مورد طرح ها و مقالات
   نکات در مورد طرح ها و مقالات
    1394-6-17
    ادامه ...

آدرس جدید باشگاه
    دفتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شیراز
    1393-6-13
    ادامه ...